Chovatelský cíl

Chovatelská stanice je v první řadě naše hobby a nikoliv zaměstnáním. Má to své výhody i nevýhody. Jelikož jsme oba lékaři, máme blíže k využívání znalostí genetiky a porodnictví, které jsou velmi potřebné v naší plemenitbě. Jelikož u BSP je problémem krátkověkost (cca 7 let), dysplazie velkých kloubů, porodní problémy i bezproblémové zabřezávání, je třeba tam využít dostupných informací. Domníváme se, ze kniha Hellmutha Wachtla „Chov psů v roce 2000“, i když byla odsouzena mnoha chovateli, je určitým žádoucím směrem. Je třeba používat nepříbuzného chovného materiálu , i když jeho získávání v cizině je pro nás problematicky dostupné.

Zejména proto, že plemeno bylo chováno zatím cca 100 let a pouze vycházelo z několika jedinců.Ale jelikož BSP je ale rozšířeno po celé zemi, je to možné.Je vhodné též využívání dlouhověkých jedinců a samozřejmě běžně používaných selektivních znaků např. dysplazie, eventuálně sekvencí DNA (jako např. v USA).Nepoužíváme liniové plemenitby, i když často přináší lepší výstavní výsledky.Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o naše hobby, nemůžeme chovat desítky BSP a proto se musíme snažit o výběr kvalitních jedinců. Domníváme se, že bude naše chovná stanice obsahovat cca 6 chovných psů. Myslíme si, že nám tento způsob umožňuje i individuální přístup.